thijm_87-4

87

Dementie is een proces waarin mensen geleidelijk hun geestelijke vermogens verliezen. De mogelijkheid dat het henzelf of hun naasten kan overkomen wordt als zeer bedreigend ervaren. Immers het belangrijkste kenmerk van dementie is, naast het sluipende beginnen het progressieve karakter, juist het onomkeerbare. Ondanks naarstig zoeken van de medische wetenschap naar de oorzaken van dementie en de mogelijkheden van therapeutische interventies blijft het dementeringsproces niet of nauwelijks te beïnvloeden. Onstuitbaar worden mensen tot een schaduw van zichzelf.
Dit ongrijpbare proces staat op gespannen voet met het hedendaagse geloof in maakbaarheid en culturele idealen van gezondheid, volwaardigheid en zelfbeschikking. Dementie is in alle tijden een bron van lijden geweest, maar wordt in onze cultuur een waarlijk schrikbeeld, een contradictie met wat als 'echt en volwaardig leven' wordt beschouwd. Steeds meer mensen zoeken hiertegen bescherming in de vorm van schriftelijke wilsverklaringen, waarin zij zich willen verzekeren van levensbeëindigend handelen in het geval zij zelf door dementie worden getroffen.