thijm_91-4

91

Het verlangen naar liefde en duurzame gezinsrelaties lijkt groter dan ooit. Ook de condities voor de liefde lijken beter dan ooit. Na eeuwen van patriarchale macht kunnen vrouwen tegenwoordig in vrijheid en op voet van gelijkheid verhoudingen met mannen aangaan.

Toch heeft de gelijkheid tussen de seksen niet tot een nieuw ‘sociaal contract’ tussen beiden geleid. Integendeel. De liefdesverhoudingen tussen mannen en vrouwen zijn instabiel en niet zelden instrumenteel geworden. Bijna één op de drie huwelijken eindigt in echtscheiding. Hoogopgeleide vrouwen beklagen zich erover dat zij geen geschikte man meer kunnen vinden. Steeds meer vrouwen kiezen voor alleenstaand moederschap, en maken daarbij gebruik van kunstmatige voortplantingstechnieken. Ongehuwde moeders bepalen zelf of hun kind een vader zal hebben.

Ondertussen lijken mannen zich geen raad meer te weten met hun vaderrol. Het lijkt erop alsof na de patriarchale macht nu de matriarchale macht de gezinsverhoudingen gaat beheersen. 

In Verdwaalde seksen beschrijft juriste en publiciste Dorien Pessers de nieuwe verhoudingen tussen de seksen en bepleit zij – in het belang van kinderen – een nieuwe symbolisering van de verhoudingen tussen de seksen en tussen de generaties.

Verdwaalde seksen verschijnt als Thijm-essay 2003.