thijm_92-4

92

Het Thijmgenootschap, vereniging voor wetenschap en levensbeschouwing, bestaat in 2004 honderd jaar. Bij die gelegenheid past een historische terugblik. In 1985 verscheen reeds een geschiedenis van de eerste tachtig jaar; nu worden daar de laatste twintig jaar van een eeuw Thijmgenootschap aan toegevoegd.

In deze geschiedenis wordt zichtbaar hoe na de woelige jaren zestig en zeventig een nieuwe invulling werd gevonden voor de doelstelling van de vereniging: de christelijke levensbeschouwing te betrekken in een reflectie op ontwikkelingen in politiek, samenleving, wetenschap en cultuur.

Thijmgenootschap 1984-2004 verschijnt als deel 92.4 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap.