thijm_98-4

98

Nanotechnologie is de studie van fenomenen en de manipulatie van materialen op de schaal van atomen, moleculen en supramoleculaire structuren ter grootte van een miljardste meter, ofwel 0,000000001 meter. Zelfs met de sterkste microscoop zijn fenomenen van deze afmeting niet te zien. Maar op dit onvoorstelbaar kleine niveau kunnen wetenschappers materie naar hun hand zetten, hersenfuncties beïnvloeden of leven nabootsen.

Het manipuleren van materie op zo kleine schaal opent dus een rijk scala aan toepassingen op medisch, biologisch en farmaceutisch terrein (‘slimme medicijnen’), op voedingsgebied, in de ict-sector, enzovoort. Op een zeer fundamenteel niveau kunnen wij dankzij de nanotechnologie onze leefomgeving scheppen en herscheppen.

Het is echter zoals bij elke grote nieuwe ontwikkeling: naast tal van prachtige toepassingsmogelijkheden, doemen er ook risico’s op en rijzen er vragen. Want in hoeverre raakt deze technologie het wezen van ons menselijk bestaan? Vraagstukken waar wetenschappers, ethici en filosofen zich gezamenlijk over moeten buigen. En zij niet alleen!

Gerenommeerde wetenschappers geven in dit boek een inleiding in dit fascinerende onderzoeksterrein en een overzicht van enkele veelbelovende toepassingen. Maar ook wordt stilgestaan bij vooralsnog onbeantwoorde vragen en levensbeschouwelijke kwesties die bij deze technologie opdoemen.

Nanotechnologie verschijnt als aflevering 98.4 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap.