thijm_100-5

100

De generatie die oorlog en bezetting zelf heeft meegemaakt was bezield door de gedachte ‘nooit meer oorlog’. Die generatie sterft nu langzaam uit. Dat roept de vraag op hoe het eigenlijk gesteld is met die droom van nooit meer oorlog. Hoe staat het met de strijd voor humanisering van de internationale rechtsorde? Dit essay maakt de balans op. Is het uitbannen van oorlog een te winnen missie of een enkel een op voorhand verloren visioen?

Jan Gruiters (1956) is algemeen directeur van de vredesbeweging IKV Pax Christi. Voorheen was hij onder meer werkzaam bij de Raad van Kerken in Nederland, waar hij de eerste landelijke Kerkendagen organiseerde, en bij het Komitee Kruisraketten Nee, waar hij meewerkte aan de organisatie van het Volkspetitionnement tegen de plaatsing van kruisraketten in Nederland.

Nooit meer oorlog verschijnt als het jaarlijkse Thijmessay (aflevering 100.5) in de Annalen van het Thijmgenootschap.

*

Leden van het Thijmgenootschap krijgen alle uitgaven thuisgestuurd. Ook lid worden?