Door: Paul Minderhoud

Paul Minderhoud analyseert vanuit een juridisch perspectief de veelgehoorde misvatting dat vreemdelingen meteen bij binnenkomst in Nederland toegang hebben tot alle sociale voorzieningen. Differentiatie in toegang tot sociale voorzieningen is in werkelijkheid al aanwezig is en de marges om nieuwe maatregelen te nemen ter verdere inperking van die toegankelijkheid blijken erg smal te zijn. Van de door de regering in de afgelopen tijd voorgestelde maatregelen is er uiteindelijk vrijwel geen enkele in beleid uitgewerkt ten gevolge van economische, maatschappelijke en juridische belemmeringen.