Door: Rudi te Velde

In de slotbijdrage van deze bundel keert Rudi te Velde terug naar de tekst van het Symposium. Hij betoogt dat het Plato te doen is om de mogelijkheid van een filosofische ethiek. Daarvoor is het volgens Plato wezenlijk dat de wereld waarin de mens leeft onder de ‘idee van het goede’ staat, als uiteindelijk principe van de ‘goede orde’ der dingen. Eros is het diepgewortelde verlangen in de mens naar een goede en gelukte manier van leven, waartoe de filosofie, volgens Plato, de weg wijst.