Door: Kitty Zijlmans

In 1992 zag Kitty Zijlmans een kunstwerk waar in wezen niets te zien was en dat haar niettemin diep raakte. In dit artikel brengt ze kunstwerken die een dergelijke ervaring kunnen bewerkstelligen in relatie met de fenomenologie van Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) en met wat de antropoloog Victor Turner (1920-1983) in navolging van de Duits Franse etnoloog Arnold van Gennep (1873-1957) aanduidde met ‘liminaliteit’.