Door: Ben Schomakers

Ben Schomakers bespreekt de neoplatoonse lectuur van het Symposium. Het traditionele beeld dat in de westerse filosofiegeschiedenis bestaat van Plato en zijn filosofie van de eros is volgens hem in belangrijke mate schatplichtig aan de latere neoplatoonse interpretatie van Plotinus. Bij hem is het verlangen naar transcendentie ontdaan van alle dubbelzinnigheid die daar bij Plato nog aan kleeft. Volgens de auteur was het niet Plato maar eerder Plotinus die de ‘ladder van de liefde’ heeft opgericht.