Door: Harm Goris, Rudi te Velde

Het schoolvak levensbeschouwelijke vorming functioneert in een veranderende omgeving, die nieuwe, indringende vragen aan de plaats en de inhoud van het vak stelt. We kunnen en willen niet terug naar de catechismuslessen van vroeger, maar we vinden dat het vak ook meer moet zijn dan het geven van folkloristische informatie over verschillende religies, schrijven Rudi te Velde en Harm Goris in deze inleiding. 'Essentieel is toch dat het vak bijdraagt aan de vorming en ontwikkeling van de eigen levensbeschouwelijke identiteit van de leerling en wel binnen een omgeving van cultuurreligieuze diversiteit.'