Door: Frank Bosman, Harm Goris

Academische theologie aan de universiteit en het officiële kerkelijke spreken verhouden zich niet altijd even makkelijk tot elkaar. Met name tussen het leergezag van de bisschoppen (en hun bestuursmacht binnen de Kerk) en de academische theologie kunnen conflicten ontstaan. Wat sommige theologen beweren met een beroep op academische vrijheid, op intellectuele integriteit of trouw aan het Evangelie, kan in de ogen van kerkelijke leiders een nietauthentieke verwoording van de Blijde Boodschap zijn, die slechts de persoonlijke mening van een individu vertolkt zonder op enige manier representatief te zijn voor de katholieke Kerk. 

Leden van het Thijmgenootschap krijgen alle uitgaven thuisgestuurd. Ook lid worden?