Door: Edith Brugmans

Edith Brugmans schrijft over het ethische denken van de Engelse schrijfster en filosofe Iris Murdoch, voor wie de platoonse notie van het goede en de liefde voor het goede van cruciale betekenis zijn voor het begrip van menselijke moraliteit. Ethiek betreft bij Murdoch met name de vraag naar de morele vorming van het zelf. Toch steunt de morele ontwikkeling van het individu op een bepaalde manier op de intersubjectiviteit met de ander, waarbinnen dan de erotiek een belangrijke rol speelt.