Door: Edith Brugmans

Edith Brugmans wijst erop dat in hedendaagse filosofische discussies het openstellen van grenzen gewoonlijk wordt gepresenteerd als het rechtvaardige antwoord op het grote, actuele probleem van migratie. Zij vindt dat een historisch-filosofische benadering duidelijk maakt dat er verschillende begrippen van rechtvaardigheid bestaan, die uiteenlopende visies op migratie met zich meebrengen. Ze werkt dit uit voor de visies van Plato, Thomas van Aquino en Adam Smith en betoogt dat open grenzen als norm moeten gelden.