Door: Johan Verstraeten

Johan Verstraeten biedt een historische analyse van het solidariteitsbegrip vanuit een katholieke moraaltheologische invalshoek. Verstraeten stelt dat het inkaderen van solidariteit in rechtvaardige instituties nimmer voldoende is en dat caritas een wezenlijk aspect is van solidariteit.