Door: Marcel Sarot

‘Religie in het publieke domein’ is een onderwerp dat volop in de belangstelling staat. Veelal wordt de rol van religie in de samenleving vooral als problematisch gezien: als een bron van geweld en van morele vooroordelen bijvoorbeeld.1 Sinds de aanslagen van 9 september 2001 op het World Trade Center en het Pentagon is duidelijk dat je religie niet kunt negeren. Velen menen echter dat je wel over religie moet nadenken, maar niet vanuit religies.

Dan wordt er bijvoorbeeld gezegd dat je in het publieke domein geen religieuze argumenten mag gebruiken voor morele standpunten. En dan wordt er ook gedacht – en soms ook gezegd – dat onze maatschappij religiewetenschappers nodig heeft om over religie na te denken, niet dat wij theologen nodig hebben om dat te doen. Theologen, zo denkt men dan, hanteren een binnenperspectief, zijn niet objectief, doen aan special pleading. Dat is niet waar we behoefte aan hebben: daar moeten wij juist over denken om het vervolgens tegen te gaan. 

Leden van het Thijmgenootschap krijgen alle uitgaven thuisgestuurd. Ook lid worden?