Door: Kristof Struys

In deze bijdrage wil ik een vrije reflectie leveren over de mogelijkheid van een curriculum voor theologiestudenten met bijzondere aandacht voor de gelijktijdige waarborg van de belangen van Kerk en wetenschap. In dit artikel stel ik enkele vragen.

1) Welk theologisch curriculum kan studenten helpen om de taal van zowel de wetenschap als van de Kerk te spreken en zo mogelijk te integreren?

2) Hoe zou een curriculum van een theologie-opleiding eruit kunnen zien die tegelijkertijd zowel academisch als kerkelijk is?

3) Hoe kan een theologiestudie ook bijdragen aan de spirituele vorming van studenten?

4) Welke specifieke vaardigheden kunnen van docenten theologie verwacht worden al naargelang de context?

Leden van het Thijmgenootschap krijgen alle uitgaven thuisgestuurd. Ook lid worden?