Door: Peter Raedts

Laatst hoorde ik een financieel specialist op de televisie zeggen dat het woord ‘krediet’ is afgeleid van het Latijnse ‘credere’ dat geloven of vertrouwen betekent. Wat de vrouw daarmee bedoelde te zeggen was dat de huidige bankencrisis niet in de eerste plaats een economische crisis is, maar een vertrouwenscrisis.

De financiële wereld draait op vertrouwen. Daarom waren in vroeger tijden kleine, gesloten, vaak onderling gerelateerde groepen, zoals in Europa de joden of in het Ottomaanse Rijk de Armeniërs, zo belangrijk in het betalingsverkeer: juist door hun geslotenheid en voortdurend onderling contact heerste er binnen de groep een volstrekt onderling vertrouwen dat de hele samenleving ten goede kwam. Zonder de diensten van de familie Rothschild zou de economische groei van Europa in de negentiende eeuw veel trager verlopen zijn

Leden van het Thijmgenootschap krijgen alle uitgaven thuisgestuurd. Ook lid worden?