Door: René Munnik

René Munnik schetst de voorstellingen van het leven in het hiernamaals, zoals die te vinden zijn in een lange theologisch-eschatologische traditie, waar auteurs bij horen als Augustinus, Thomas van Aquino, Jan van Ruusbroec en Dante Alighiere. Munnik betoogt dat de eigenschappen die door deze auteurs aan het ‘verheerlijkte lichaam’ worden toegeschreven een opvallende en merkwaardige parallellie vertonen met de eigenschappen van lichamen in cyberspace.