Waarheid en gelijkwording

Thomas maakt duidelijk dat alle waarheid, dus ook zijns-waarheid, op enigerlei wijze herleidbaar is tot het menselijk verstand. Waarheid bestaat in de ‘overeenstemming’ of ‘gelijkwording’ van het ding en het verstand (adaequatio rei et […]