Nietzsche: Eros, het daimonische en het dionysische

Ook in het denken van Nietzsche speelt de notie eros van Plato’s Symposium een belangrijke rol. Wat Nietzsche daarin heeft aangesproken, zo maakt André van der Braak in dit artikel duidelijk, is niet zozeer […]