Marktwerking en solidariteit in de volkshuisvesting

Volgens Arnold Godfroij zijn de gangbare maatregelen die bedoeld zijn om vorm te geven aan solidariteit in de volkshuisvesting contraproductief. Een andere aanpak is gewenst.