Eed van Hippocrates, moderne eed of geheel geen eed?

De auteur staat sympathiek tegenover de pogingen een moderne artseneed te introduceren, maar maakt een aantal kritische opmerkingen over de exclusieve toepassing ervan en het zo evident aan onze tijd en Nederland gebonden karakter […]