Wij zijn nooit natuurlijk geweest

Volgens Ciano Aydin is de huidige mens zodanig verwikkeld in de technologie, dat ook ons ‘zelf ’ erin geconstitueerd wordt. Dat levert een kritiek op het cartesiaanse mensbeeld op, want zelfs het eigen denken […]