Wat regeert ons leerplan?

In de studie van het onderwijsbeleid ligt het voor de hand aandacht te hebben voor de actoren die van betekenis zijn voor bepaalde onderdelen van het onderwijs zoals het leerplan. Wie bepaalt, wie regeert […]