Cohesie in de samenleving

Gerard van Wissen diept de culturele dimensie uit door individualisme en het heersende marktdenken met elkaar te verbinden. Vervolgens schetst hij op basis van een historische analyse hoe de combinatie van individualisme en marktdenken […]