Balanceren tussen hoop en wanhoop

Het Leger des Heils doet veel voor mensen, die te kampen hebben met chronische verslaving en/of psychiatrische problemen. Vaak zijn deze mensen thuis- of dakloos. Aan welke – vaak complexe – problemen moeten deze […]