Over wetenschap en levensbeschouwing

Ingrid Jacobs beschrijft de laatste twintig jaar van het Thijmgenootschap, dat zich in deze periode een nieuwe plaats heeft verworven in een geseculariseerde samenleving. Na de emancipatoire decennia van het begin, de stabilisering en […]