Kerkelijke deelname als sociaal kapitaal

Joep de Hart geeft een empirische beschrijving van de kerken als maatschappelijke instellingen. Hij geeft aan hoe de kerken weliswaar hun positie als maatschappelijk instituut ver hebben zien krimpen, maar laat ook zien dat […]