Waar gaat het in de islam eigenlijk over?

Karel Steenbrink geeft een inleiding in de geschiedenis van de islam. Hij schetst de ontwikkeling van de profeet Mohammed en de drie hoofdvarianten waarin de islamitische religie zich heeft ontwikkeld: de islam van de […]