Geen samenleving zonder individualiteit

Karl-Wilhelm Merks ziet individualisering en cohesie niet als tegenpolen. Daarmee verzet hij zich tegen opvattingen dat individualisering toch vooral een inbreuk is op de samenhang van de samenleving en daarom negatief gewaardeerd moet worden. […]