De notae ecclesiae en orthodoxie

Staan orthodoxie en interreligieuze dialoog op gespannen voet met elkaar? Dat zou je op het eerste gezicht kunnen denken: hoe vrijzinniger, hoe opener voor andere overtuigingen. Maar dat is bij nader toezien helemaal niet […]