Educatie en opvoeding

Marijke Verbrugge ziet de invoering van de leerplichtwet primair als een uitvloeisel van de Verlichtingsgedachte. Men meende destijds dat educatie en de ontplooiing van onze redelijke vermogens ons tot betere mensen zouden maken. Opleiding […]