Dementie, schaduw als schrikbeeld

Dementie is een proces waarin mensen geleidelijk hun geestelijke vermogens verliezen. De mogelijkheid dat het henzelf of hun naasten kan overkomen wordt als zeer bedreigend ervaren. Immers het belangrijkste kenmerk van dementie is, naast […]