De deugdelijkheid van opleiding en eed

Wie de oude en de nieuwe tekst van de eed vergelijkt, ziet dat de nieuwe tekst eerder normatief is, tendeert naar concreet gewenst gedrag, dan zich te richten op algemeen geldende, duurzame waarden of […]