De eed van Hippocrates in het licht van de hedendaagse medische ethiek

De pater divinus medicinae, de goddelijke vader van de geneeskunde, zou van de nieuwe eed waarschijnlijk zeggen dat die de zijne niet is, vermoedt de auteur. Hij legt dat uit en gaat vervolgens in […]