Een katholiek-sociale visie op marktwerking en solidariteit in de publieke dienstverlening

Richard Steenvoorde begint met een korte, historische, beschrijving van het nut en de noodzaak van de publieke sector, gezien vanuit het mensbeeld van de katholiek-sociale traditie. Hij stelt dat niet alles wat van waarde […]