De zaak Kelly in het perspectief van het personenschaderecht

De ontwikkelingen op het terrein van de personenschade volgen elkaar snel op. Rob Kottenhagen beziet de zaak Kelly vanuit dit perspectief en stelt dat de toewijzing van de vordering welhaast een logische stap is […]