Op glad ijs

In 2011 ontstond er wereldwijd commotie rondom ons onderzoek naar de overdracht van vogelgriepvirussen via de luchtwegen van fretten. De discussies waren even heftig als uiteenlopend. Mag je een potentieel dodelijk virus genetisch modificeren […]