Ronald Tinnevelt

De verschillende gezichten van armoede

Al jaren groeit het aantal voedselbanken in Nederland en België. De meeste burgers leven weliswaar in grote welvaart, maar doen te weinig om armoede te bestrijden. Ook al neemt wereldwijd het aantal mensen dat […]

Waarheid en democratie

Politici die wetenschappelijke rapporten als meningen typeren en tegenfeiten presenteren, leerlingen die complottheorieën boven historische kennis plaatsen en gevoelige onderwerpen weigeren te bespreken, onderzoekers die het vertrouwen in de wetenschap ondermijnen door onderzoeksresultaten te […]

Europa op zoek naar een nieuw elan

Tientallen jaren werd het project van de Europese Unie gedragen door het streven een nieuwe oorlog te vermijden en koesterde men de wens om tussen het Noord-Amerikaanse en het Sovjet-Russische model vast te houden […]

Ter inleiding

‘Europa is in crisis!’ Deze uitroep horen we de laatste jaren steeds vaker. Verrassend genoeg niet alleen bij de tegenstanders van het project van Europese eenwording, maar ook bij de voorstanders. Zo davert Europa […]

Ga naar de bovenkant