Is de nieuwe eed wel modern genoeg?

De huidige artseneed is een compilatie van elementen uit de oude Hippocratische eed, gezichtspunten van de principe-ethiek en patiëntenrechten en algemene gezichtspunten vanuit de maatschappelijke gezondheidszorg. Aan de hand van deze drie punten bekijkt […]