De kaleidoscoop van het geluk

Een mens kan worden opgevoed om goed te handelen met het oog op geluk. Dit is de boodschap van de moraaltheologie, zoals verwoord door theoloog Frans Vosman – met het voorbehoud dat Gods genade […]