Leren onderbreken

Thom Geurts gaat nader in op de relatie van religie en onderwijs. De verzakelijking van de maatschappelijke verhoudingen zorgt ook voor een fundamentele onderwijscrisis, die volgens hem wortelt in de aantasting van de centrale […]