Recht en rechtspraak als een midden

Ton Hol pleit voor een open debat in de Arendtiaanse zin des woords, in de publieke ruimte in het algemeen en in de rechtszaal in het bijzonder.