Publicaties

Ik zie u staan

Deze publicatie biedt een diepgaande verkenning van de rol en betekenis van empathie in onder meer de gezondheidszorg. Het bevat inzichten over empathie in de praktijk, de invloed van emoties, filosofische benaderingen, en de […]

Tastenderwijs

In deze bundel zoeken twaalf jonge filosofen de confrontatie met die complexiteit. Ze willen niet de zoveelste mogelijke oplossing voor onze problemen aandragen, maar laten de vraag bewust als vraag staan. De zoektocht naar […]

Sekse, gender en identiteit

De derde feministische golf richt zich op diversiteit, inclusiviteit en het bestrijden van de patriarchale cultuur. Ze streven naar gelijke rechten, maatschappelijke autonomie en een diverse samenleving, maar er zijn ook eenzijdigheden in […]

Ontwaken uit de geopolitieke sluimer

De oorlog is terug in Europa. De Russische aanval op Oekraïne dwingt Europa de geopolitieke realiteit onder ogen te komen. Is de positie van Europa, met alle afhankelijkheden van de Verenigde Staten, China, Rusland […]

Polarisatie en Perspectief

In Nederland maar ook daarbuiten lijken we getuigen te zijn van toenemende polarisatie. Is polarisatie altijd negatief? Kan polarisatie niet evengoed tot nieuwe invalshoeken en creatieve oplossingen voor moeilijke problemen leiden? Deze bundel zoomt […]

Bewegen en bewogen worden

Volgens Aristoteles is de kern van retorica, als de kunst van het overtuigen, dat de ziel erdoor in beweging wordt gebracht. De retorica van Aristoteles richt zich op de totale mens, niet slechts op […]

De menselijke maat

Het lijkt steeds meer alsof in de Nederlandse gezondheidszorg de ‘persoon’ met haar eigen maat uit het oog wordt verloren. Niet langer staat de patiënt centraal staat maar de efficiëntie van het zorgsysteem. De […]

Denken als ambacht

Onze universiteiten zijn bedrijven geworden. De onvrede hierover laaide de afgelopen vijfentwintig jaar telkenmale op: studenten en stafleden vragen om meer openheid en meer zeggenschap over hun eigen werk. In hun ogen is de […]

Een vitale rechtsstaat

De democratische rechtsstaat heeft een mooie voorkant en een rafelige achterkant. Het institutionele bouwwerk mag in orde lijken, maar bedreigingen van buitenaf en ‘betonrot’ van binnenuit geven reden tot zorg. Deze bundel behandelt de […]

De verschillende gezichten van armoede

Al jaren groeit het aantal voedselbanken in Nederland en België. De meeste burgers leven weliswaar in grote welvaart, maar doen te weinig om armoede te bestrijden. Ook al neemt wereldwijd het aantal mensen dat […]

Ga naar de bovenkant