thijm_104-1

104

Vijfhonderd jaar geleden publiceerde Thomas More (1478-1535) zijn Utopia. Het werk, geschreven in de jaren 1515 en 1516, heeft een ongekend grote invloed gehad, mede omdat More de fictieve staat 'Utopia' in zijn boek voorstelt als een samenleving zonder privé-eigendom.

Het boek Utopia kan zonder twijfel gelezen worden als een felle aanklacht van Thomas More tegen misstanden in het Engeland van zijn tijd. Op de vraag of More met het eiland 'Utopia' een werkelijk te realiseren nieuwe samenlevingsvorm heeft voorgesteld, zijn in de afgelopen vijfhonderd jaar zeer uiteenlopende antwoorden geformuleerd. De teksten in dit boek beantwoorden deze vraag niet. Zij zijn bedoeld om belangstellende hedendaagse lezers van de Utopia te helpen bij het vormen van een eigen oordeel.

 

Inigo Bocken, Donald Loose en Rudi te Velde voeren met hun bijdragen de lezer binnen in de wereld van Sir Thomas More. Donald Loose, Ad van Luyn en Joost van der Net verdiepen de betekenis van de Utopia voor onze cultuur.

 

De bijdragen in deze bundel zijn de vrucht van studiebijeenkomsten die door Stichting Thomas More in de afgelopen jaren aan de Utopia zijn gewijd.