thijm_99-4

99

Als moderne mensen zijn we ontvoogd en vrij – vrij, omdat we ons hebben bevrijd van wat ons van onszelf vervreemdt en van wat onze mogelijkheden inperkt. We hebben recht op eigen keuzes en eigen meningen, we willen vooral de zelfstandigheid waarmaken waartoe we zijn opgevoed. Maar beschikken we wel volledig over onszelf? Zouden we er zijn zonder de aanwezigheid en nabijheid van anderen, zonder hun toewijding en zorg, zonder een wereld die ons onthaalt en die het aardse bestaan herbergzaam maakt? Dit Thijmessay gaat over de paradox van de zelfstandigheid tegen de achtergrond van de toewijding.

Jacques De Visscher is emeritus hoogleraar Filosofie en Literatuur van de Radboud Universiteit Nijmegen; tot 2005 was hij hoogleraar Filosofie aan het Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas te Gent. Hij is de auteur van een twintigtal boeken over ethiek en esthetica, cultuurfilosofie en wijsgerige antropologie. Onlangs verscheen Over het groteske. Verschijningsvormen en betekenissen van menselijke excentriciteit.

Het Thijmessay Toewijding is verschenen als aflevering 99.4 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap.