Christoph Hübenthal

Eén taak met twee speerpunten

Of het jaar 2007 ooit als een historisch moment in de annalen van de theologie geboekstaafd zal worden, weet op dit moment niemand te zeggen. Voor de publieke theologie – zo beweerde althans de […]

Marktgeschillen

Christoph Hübenthal onderzoekt het vraagstuk van markt en waarde vanuit wijsgerig-ethisch perspectief. Hij besteedt met name aandacht aan de mogelijkheid van normatieve stellingnamen bij waardeconflicten omtrent markten.

Ga naar de bovenkant