Henri Geerts

Inleiding

Doet godsdienst ertoe, als het gaat om gemeenschapszin in de samenleving? Dit boek belicht deze vraag vanuit het begrippenpaar 'cohesie' en 'individualisering'. Er is veel aandacht geweest voor het individu, maar daardoor is de […]

Samenleving in samenhang

Job Cohen, burgemeester van Amsterdam, baarde opzien met zijn bewering dat religie een rol als maatschappelijk bindmiddel speelt. Dat is geen nieuw inzicht. Toch is deze opvatting niet onomstreden. 

Samenleving in samenhang gaat in op […]

Maakbaarheid, macht en matigheid

Dit boek plaatst de natuur in het zicht door actuele standpunten te verzamelen rond drie thema's die vanuit een christelijke levensbeschouwelijke traditie waardevol zijn. Zo verwijst 'maakbaarheid' impliciet naar de spanning tussen de natuur […]

Ga naar de bovenkant