Maria van den Muijsenbergh

Ik zie u staan

Deze publicatie biedt een diepgaande verkenning van de rol en betekenis van empathie in onder meer de gezondheidszorg. Het bevat inzichten over empathie in de praktijk, de invloed van emoties, filosofische benaderingen, en de […]

Sekse, gender en identiteit

De derde feministische golf richt zich op diversiteit, inclusiviteit en het bestrijden van de patriarchale cultuur. Ze streven naar gelijke rechten, maatschappelijke autonomie en een diverse samenleving, maar er zijn ook eenzijdigheden in […]

Verleiding tot gezond gedrag

Verleidingstechnieken zijn zo oud als de mens. Moest vroeger vooral het gesproken woord het doen, tegenwoordig biedt de ict veel meer mogelijkheden. Vooral mobiele apps worden toenemend toegepast om mensen te verleiden tot gezond […]

De euro in de spreekkamer

De nieuwe Zorgverzekeringswet is ruim tien jaar van kracht en we zien langzamerhand de gevolgen ervan doorwerken in de maatschappij. De aanleiding tot de nieuwe wet was vooral ingegeven door het niet meer in […]

Baas over eigen lichaam

De hedendaagse burger is zich bewust van zijn rechten en maakt als het om zijn eigen lichaam gaat zelf keuzes. Dat geldt voor keuzes op medisch gebied: plastische chirurgie, bariatrische chirurgie, niet vaccineren, besnijden, […]

Ga naar de bovenkant