Pieter Anton van Gennip

Hart in een harteloze wereld

Pieter Anton van Gennip analyseert de verhouding van religie en (technologische) cultuur als ‘duet en duel’: een voortdurend complex van harmonie en conflict tussen beide. Dat geldt ook voor de verhouding tussen traditioneel en […]

Van aardse wellust en hemelse minne

Pieter Anton van Gennip beschrijft hoe het christendom een cultuur van liefde en vergeving heeft willen verbreiden, maar de mogelijkheid hiervan tegelijkertijd ook vaak heeft dwarsgezeten, door de ene liefde te idealiseren en te […]

Het hart boven zichzelf uit

Pieter Anton van Gennip beschrijft hoe de ziel zich aangesproken weet door God en hoe ze haar weg zoekt in het lijfelijke staan voor God, telkens opnieuw, bij de zondagse kerkgang.

Ga naar de bovenkant